Tips

Tips van leden

Een paludarium koop je niet standaard in de winkel. Je moet op zijn minst zelf precies ontwerpen wat je wilt. Dan is er een mogelijkheid om het geheel door een aquarium- en terrariumbouwer te laten maken. Maar de meeste van onze paludaria zijn geheel of gedeeltelijk zelf gebouwd of ingericht. Daarbij lopen we tegen allerlei zaken aan. Je kunt dat problemen of uitdagingen noemen. Hieronder vindt u wat tips van leden die tegen dit soort zaken aanliepen.

Tip 1: Ontwateren van terrassen in (aqua)terraria d.m.v. Aqua-draad

Tekst W.A. Tomey ©

Ondanks de doorlaatbaarheid van de bodem van goed geconstrueerde terrassen in (aqua)terraria leert de ervaring dat het te nat worden van de bodemsubstantie vrijwel onmogelijk is. Dit wordt in de hand gewerkt door vochtaantrekking van poreus materiaal als kienhout, kurk en dergelijke. Maar het wordt ook veroorzaakt door spuiten, beregenen, verdamping en condens bij temperatuurverschillen, enz. Té natte terrasbodems zijn dikwijls de oorzaak van wortelrot bij kostbare planten. Aqua-draad is in de handel gebracht ten behoeve van vakantiegangers die niemand hebben gevonden om tijdens hun afwezigheid de kamer- en/of terrariumplanten te verzorgen. Het is een uiterst dunne draad van getwiste kunstvezel, dat water opzuigt uit een reservoir en dit doorgeeft naar de bodemgrond in de plantpot. Ik kwam op de gedachte dat dit simpele hulpmiddeltje ook wel eens andersom zou kunnen worden werken. Namelijk voor ontwatering van terrasbodems. Dat bleek inderdaad het geval. Door dezelfde werkwijze te volgen als aangegeven in de gebruiksaanwijzing, waarbij het staafje van bovenaf in de terrasbodem wordt gestoken tot op het diepste punt. Dan de vezels over de terrasrand naar beneden laten hangen. De vezels zullen het overtollige water opzuigen en over de rand afvoeren, waar het kan worden opgevangen of in het watergedeelte druppelt. Simpel, maar goed.