Huiskrekels

Kweken van de huiskrekel, Acheta domestica

Tekst W.A. Tomey ©

De huiskrekel is hoogstwaarschijnlijk afkomstig uit Noord-Afrika en van daaruit door introductie over de gehele wereld geïntroduceerd geraakt. In gematigde streken kunnen ze slechts goed in leven blijven in verwarmde huizen, kelders met een Cv-ketel en in bakkerijen. De huiskrekel is bruinkleurig en circa 2,5 à 3 cm groot. Ze hebben volledig ontwikkelde vleugels en springpoten bezet met stevige doornen. Het zijn echte schemeringactieve dieren die zich overdag schuilhouden en eerst tegen de avond tevoorschijn komen om te fourageren. Mannetjes produceren daarbij sjirpende geluiden om wijfjes te lokken. Ervaring heeft geleerd dat terrariumhouders die krekels kweken als voedsel voor hun hobbydieren -en dan met name in de winter- een stuk voorliggen op terrariumhouders die dit er niet voor over hebben. De voortplantingssnelheid is geweldig en bij een goed menu zijn krekels uitermate voedzaam voor de gehouden terrariumdieren, vooral omdat ze in alle maten aanwezig zijn waardoor ook jonge dieren opgefokt kunnen worden.

Kweekruimte

Hiervoor is bijv. een oud plastic aquarium met een afmeting van 30x20x20 of beter nog 40x25x25 cm  ideaal. Dergelijke bakjes laten zich goed afsluiten, hetgeen geen overbodige luxe is omdat krekels watervlug zijn en gemakkelijker ontsnappen dan men wel denkt. In de afdekking moeten wel ventilatiegaten aangebracht worden die zorgvuldig zijn afgedicht met bijv. heel fijnmazig zg. benzinegaas. Gewoon horregaas is te grof van structuur, waardoor jonge krekeltjes heel gemakkelijk kunnen ontsnappen. Bovendien zijn krekels in het bezit van stevige kaken waarmee zij plastic gaas kunnen doorknagen, al duurt dat wel even.

Bodembedekking

Deze kan bestaan uit een stevige, circa 7 à 10 dikke laag potaarde. Ook kan men speciale bakjes aanbrengen voor de wijfjes om hun eieren in af te zetten. Een matige vochtigheid van de potaarde wel heel belangrijk, want een kweek die te droog gehouden wordt ‘loopt’ niet goed!

Verwarming

Het is niet gauw te warm voor het ‘krekelgebroed’. De temperatuur maag overdag best oplopen tot zo’n 45°C bij een bodemtemperatuur van 28 à 35°C. Dit is te realiseren door een kleine warmtelamp te installeren met temperatuurcontrole.

Alleseters

Krekels zijn voornamelijk vegetariërs, maar soms komen ook andere insecten op hun menu voor. Havermout, zemelen, droogvoer voor vissen, hondenbrood, allerlei soorten groenten, gras en vooral de gele paardensla bloemen worden graag gegeten; wat dat betreft zijn krekels niet kieskeurig. Door toevoeging van wat Gistocal is de voedingswaarde van de krekels nog te optimaliseren. Voordat de krekels worden aangeboden aan de terrariumdieren, kunnen deze nog wat extra bestoven worden met Gistocal, waarmee nog extra vitaminen worden verstrekt. Ook dood, dierlijk voedsel en afval van plantaardig menselijk voedsel wordt door krekels geaccepteerd. Reden waarom ze als begeleidingsverschijnsel van de menselijke samenleving kunnen worden beschouwd. Soms is het ook nuttig een klein bakje met wat Gistocal in het krekelkweekbakje te zetten waarvan de krekels ’s nachts kunnen eten. Vers groenvoer kan tegemoet komen aan de drinkgewoonte van de krekels, want de vochtbehoefte van huiskrekels is tamelijk groot en door regelmatig wat regenwater te sproeien of een stuk vochtige spons in de kweekbak te deponeren kan hierin worden voorzien. Wel kunnen krekels gemakkelijk verdrinken, dus geen drinkbakjes in de kweekbak zetten!

Tips

Om het oppervlak binnen de kweekruimte wat te vergroten is het goed hierin enkele bloempotjes met flinke gaten erin omgekeerd in de ruimte aan te brengen. De krekels zijn namelijk lichtschuw en voelen zich onder dekking van zo’n pot veilig. Bovendien is het gemakkelijk voor de eigenaar, want deze hoeft dan slechts een pot boven een schaaltje uit te schudden om een adequate hoeveelheid krekels te hebben om aan de terrariumdieren te voeren.

Ontsnappen

Het is jammer genoeg nauwelijks mogelijk te voorkomen dat enkele ‘wilde’ krekels ontsnappen en dan in huis gaan ‘wonen’ of bij de buren, die iets dergelijks weinig op prijs zullen stellen. Een mengsel van gelijke delen Borax, natriumfluoride en druivensuiker kan bij de bestrijding van ontsnapte krekels van nut zijn. Zet dit buiten bereik van kinderen in kleine bakjes op diverse plaatsen neer. De krekels komen hiervan graag eten, maar gaan daaraan snel dood. Het is vanzelfsprekend dat deze dode dieren niet meer voor consumptie geschikt zijn t.b.v. de terrariumdieren.